SONA BİLİŞİM SAVUNMA A.Ş Olarak bilgi güvenliğinin sağlanması amacıyla oluşturulan, Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemini aşağıdaki esaslar doğrultusunda uygulamayı, sürdürmeyi, etkinliğini sağlamayı ve sürekli iyileştirerek ileriye taşımayı hedefliyoruz.

• İçeriden veya dışarıdan bilerek veya bilmeyerek meydana gelebilecek her türlü tehdide karşı sahip olduğu tüm bilgi varlıklarını muhafaza ederek saklamak,
• Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemimizi ISO 27001 standart şartlarına uygun olarak tanımlanması, uygulanması, etkinliğinin sağlanması ve sürekli iyileştirilmesi için çalışmak,
• Bilgi güvenliği ile ilgili tüm yasal mevzuat ve sözleşme şartlarına uyak,
• Bilgi güvenliğine yönelik riskleri sistematik olarak yönetmek,
• Bilgi güvenliği farkındalığını artırmak amacıyla tüm personelin teknik ve davranışsal yetkinliklerini geliştirmek için sürekli eğitimler planlamak,
• Bilgi Teknolojileri sektöründe bilgi güvenliği açısından örnek bir kuruluş olmak için tüm gücümüzle çalışmak,